TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC

🌹 Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ đang tìm kiếm 01 nhân tài đảm nhiệm vị trí Nhân viên Phát triển quan hệ đối tác (Full-time Partnership Development Officer) để mở rộng kết nối đến các doanh nghiệp nhằm gây quỹ cho chương trình/dự án của Quỹ. Chúng tôi rất mong muốn có thể tìm thấy ứng viên có năng lực, yêu thích hoạt động cộng đồng để cùng nhau nhân rộng vòng tay yêu thương đến những người yếu thế đang cần sự trợ giúp.

📝 Mô tả chi tiết công việc và cách thức ứng tuyển, vui lòng tham khảo tại đây: http://tinyurl.com/JD-PDO

⏰ Thời gian ứng tuyển: đến hết ngày 22/02/2024

LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove